فیلم های


video_img
دستگاه گرمایش القایی برای فرایند سوراخ کردن داغ MFP 850

video_img
دستگاه گرمایش القایی 120 کیلو وات برای گرم کردن انتهای میله قبل از جعل

video_img
MFP 350D2 القایی خودکار دستگاه جعل جزئی

video_img
رشته سخت افزاری و سخت شدن

video_img
دستگاه جعل القایی خودکار

video_img
روتور لحیم کاری موتور

video_img
آزمایش فورج القایی حلقه فولادی

video_img
دستگاه جعل القایی MFP 600